Etterforske ansatte på byggeprosjekt

Vi har vært på et byggeprosjekt for å etterforske ansatte. Kunden ønsket at vi skulle finne mulige årsaker til at han ikke klarte å tjene penger på prosjektet samt å holde tidsfrister satt av byggherre.

Vi ble enige om å sette inn en av våre etterforskere med lang bakgrunn fra byggebransjen og solid erfaring fra næringslivet. Etter et møte med oppdragsgiver fant vi ut at det beste ville være å gå inn blant håndverkerne for å få et best mulig bilde av situasjonen. Vi kunne ha gått inn i administrasjonen i firmaet for å se på andre faktorer, men fant det best å være på selve byggeplassen.

Etterforske ansatte på byggeprosjekt - Spaningseksperten

Som nyansatt håndverker i dette firmaet fant etterforskeren fort ut at miljøet innad i gruppen ikke la til rette for å verken tjene penger eller holde gitte tidsfrister.  

Ved å bli en del av miljøet fikk vi raskt kartlagt utfordringene. Da vi ble kjent med de ansatte fortalte de sin opplevelse av hva som ikke fungerte og hva de selv syntes var problemet. Problemer med delebestilling, mangel på fremdriftsplaner og klare instrukser om ansvar var med på å forsure miljøet på denne plassen. Det var også enkelte som var med på trenere prosesser og ønske om å lykkes. 

Da vi hadde det vi trengte av informasjon gikk vi til ledelsen i firmaet med konkrete anbefalinger om hvordan de kan øke effektiviteten, styrke samholdet i gruppen og hva ledelsen kunne og burde gjøre annerledes på akkurat dette prosjektet.

Ved å etterforske de ansatte reduserte vi byggeprosjektets kostnad på materialer og deler med 20%. Effektiviteten økte og prosjektet endte opp med å gå i pluss selv om forutsetningene for dette var marginale da vi først gikk inn.

Les også

Telefon overvåkning | Spaningseksperten

Privatetterforsker Oslo

Privatetterforsker Oslo Privatetterforsker i Oslo. Vi har fått en etterforsker 100% i Oslo og området rundt Oslo. Spaningseksperten hjelper deg med spaning og etterforskning, utroskap,

Privatetterforsker pris - Timespris | Spaningseksperten

Privatetterforsker pris

Hva er prisen for en privatetterforsker? Det er normalt å lure på hva en privatetterforsker pris er før man kjøper eller investerer penger i det.

Telefon overvåkning | Spaningseksperten

Avlytte og spore mobiltelefoner

Telefon overvåkning Er det mulig å gå inn på en annens telefon å se hva som skjer på den? Ja, det er mulig. Det er