Hva er en privatetterforsker?

Lurer du på hva en privatetterforsker er?

En privatetterforsker er en person som hjelper deg med dine problemer, der de offentlige organer enten synes saken er for liten eller at ressursene ikke strekker til. For oss i Spaningseksperten er ingen sak for liten. Hvem skal bestemme hva som er viktig for deg? Ofte blir en privatetterforsker kalt detektiv, privatdetektiv eller PI etter det engelske ordet Private Investigator. En privatetterforsker har en meget variert arbeidsdag. Ofte er det lange dager og netter som må til for å løse det oppdraget privatetterforskeren er satt til. Arbeidstiden styres av de som etterforskes. En privatetterforsker kan jobbe for privatpersoner så vel som bedrifter. I noen tilfeller kan vi også brukes som en ekstra ressurs hvis bedriften/etaten ikke har nok informasjon eller det er vanskelig for dem alene å fremskaffe de riktige opplysningene.

Hva er en privatetterforsker? | innlegg hos Spaningseksperten

En Privatetterforsker må følge lover.

En privatetterforsker jobber i det sivile og er underlagt de samme lover og regler som resten av samfunnet. Det finnes mange ulike arbeidsmetoder og verktøy til å etterforske saker på, men en seriøs privatetterforsker er nødt til å følge et overordnet regelverk som alle andre. Personvernloven er tydelig på hva som er lov og ikke for å skaffe de bevisene en privatetterforsker trenger for å løse en sak. En privatetterforsker kan komme i situasjoner det det enkelte ganger må fremstilles bevis for bruk i retten. Disse må da være fremskaffet på lovlig vis ellers risikerer man å bruke mye tid og klientens penger på noe som ikke styrker saken til klienten. En privatetterforsker står fritt til å velge om de vil påta seg et oppdrag eller ikke.

Privatetterforsker skal være en du kan stole på.

Privatetterforskeren skal hele tiden ta hensyn til arbeidsgiver, dem eller de som blir etterforsket og ikke minst seg selv. Ingen av partene skal utsettes for fare eller uriktige fremstillinger. Derfor er det viktig at en privatetterforsker ikke lar seg styre av følelser under oppdraget, men hele tiden forholder seg profesjonelt til sakens fakta. En privatetterforsker kun skal legge frem fakta og ikke synse med klinet/arbeidsgiver om mulige senarioer og teorier. Selvfølgelig skal kunden kunne rådføre seg med oss, men vi skal hele tiden holde oss profesjonelle til de fakta som ligger på bordet.

Det er ofte sterke følelser i sving når kunder/klienter tar kontakt med oss. Sterk uro og fortvilelse. Vi som privatetterforskere har da en særlig plikt til å presentere fakta og ingenting annet. Videre er det også vår plikt og ikke utnytte oppdragsgivers fortvilte situasjon i økonomisk vinning. Det er viktig at vi er ryddige og kan legge frem dokumentasjon på egne brukte arbeidstimer og kunne dokumentere for kunden at vi er på de stedene vi sier vi er. Diskresjon er en selvfølge i dette yrket. Opplysninger om personer og bedrifter skal ikke under noen omstendigheter komme i feil hender. Kontakter du en privatetterforsker skal du være 100%trygg på at opplysninger om deg som kunde eller den som blir etterforsket aldri vil bli misbrukt eller fremlegges for andre uten ditt samtykke.

Les også

Telefon overvåkning | Spaningseksperten

Privatetterforsker Oslo

Privatetterforsker Oslo Privatetterforsker i Oslo. Vi har fått en etterforsker 100% i Oslo og området rundt Oslo. Spaningseksperten hjelper deg med spaning og etterforskning, utroskap,

Privatetterforsker pris - Timespris | Spaningseksperten

Privatetterforsker pris

Hva er prisen for en privatetterforsker? Det er normalt å lure på hva en privatetterforsker pris er før man kjøper eller investerer penger i det.

Etterforske ansatte på byggeprosjekt - Spaningseksperten

Etterforske ansatte på byggeprosjekt

Etterforske ansatte på byggeprosjekt Vi har vært på et byggeprosjekt for å etterforske ansatte. Kunden ønsket at vi skulle finne mulige årsaker til at han