Privatetterforsker i Oslo. Vi har fått en etterforsker 100% i Oslo og området rundt Oslo. Spaningseksperten hjelper deg med spaning og etterforskning, utroskap, finne personer, bakgrunnssjekk, kontraspaning, kontrollkjøp og personalscanning m.m. Spaningseksperten har økende oppdragsmengde, men vi hjelper gjerne flere. Derfor har vi sett nødvendigheten av å få en person med mer fast tilholdssted i Oslo i lengre tid og endelig har vi det på plass.

Spaningseksperten tar alle oppdrag der du trenger å få vite sannheten. Vi tar en vurdering sammen med deg i forhold til din problemstilling, tidsbruk og hva du trenger å finne ut.

Vi er opptatt av diskresjon og du skal ikke være redd for å åpne deg for oss. Vi har taushetsplikt i alle ledd og hos oss blir dine opplysninger behandlet helt anonymt.

Telefon overvåkning | Spaningseksperten

Nå begynner Norge å åpne opp igjen etter strenge Corona restriksjoner. Vi har hatt mye å gjøre også under Corona perioden, men vi ser helt klart en betydelig økning nå når Norge åpner opp igjen. Dette ser vi på som helt naturlig, men derfor har vi som nevnt over fått en privatetterforsker i Oslo på fast basis. Dette betyr absolutt ikke at vi ikke tar oppdrag i resten av Norge. for det gjør vi.

Spaningseksperten har prismodeller fordi vi ønsker å ta vare på deg som kunde og klient. Dessverre ser vi at mange av klientene som henvender seg til oss har vært i kontakt med uproffe aktører i forkant noe vi synes er veldig synd. Vi ønsker ikke at du som kunde/klient skal betale mer enn det du trenger og vi er effektive i måten vi jobber på. Skulle oppdraget strekke seg over lengre tid har vi gode rabattordninger. Ønsker du å lese mer om vår pris kan du lese om dette her


.